Kto może skorzystać z darmowych usług naszej platformy Let-Me Connect-You ?

Właściciele domów jednorodzinnych

Nasza platforma jest idealnym rozwiązaniem umożliwiającym i usprawniającym proces wybory wykonawców, właścicielom i współwłaścicielom jednorodzinnych budynków mieszkalnych, którzy mogą skorzystać z wielu ogólnopolskich programów, które mają na celu poprawę jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymiany starych i nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe na nowoczesne źródła ciepła jak mikro instalacje fotowoltaiczne czy pompy ciepła spełniające najwyższe normy efektywności.

Małe/Średnie/Duże przedsiębiorstwa

Platforma Let Me Connect You jest dedykowana do wsparcia małych, średnich, dużych przedsiębiorstw zlokalizowanych na terenie całej Polski. Nasza platforma to technologiczne rozwiązanie przygotowane z myślą o wsparciu indywidualnych jednostek, które z powodu diametralnych podwyżek cen energii, rozważają bądź są zmuszone do szukania własnych źródeł energii i poprawy ich efektywności energetycznej poprzez budowę instalacji fotowoltaicznej, która ma docelowo przynieść wiele korzyści nie tylko ekonomicznych, ale także społecznych.

Samorządy (JST) / Spółdzielnie 

Możliwość korzystania z platformy jest również bardzo korzystnym rozwiązaniem dla samorządów, spółdzielni mieszkaniowych i instytucji publicznych jak  szkoły, szpitale, kościoły, budynki miejskie, budynki komunalne. Samorządy i spółdzielnie, mają możliwość skorzystania z wielu Wojewódzkich i Regionalnych Programów Operacyjnych, obejmujących m.in. projekty poprawy efektywności energetycznej budynków publicznych i wielorodzinnych budynków mieszkalnych, budowę inteligentnych sieci energetycznych, instalacje do produkcji energii z OZE oraz opracowanie i realizację strategii niskoemisyjnego rozwoju.

Właściciele gospodarstw rolnych

Właściciele gospodarstw i gruntów rolnych, którzy mogą skorzystać z programów jak „AgroEnergia” finansowanego przez NFOŚiGW, który ma na celu ograniczenie negatywnego wpływu działalności rolniczej na środowisko i ma przyczynić się do poprawy, jakości powietrza, a także poprawy efektywności energetycznej gospodarstw rolnych i zwiększenie samodzielności energetycznej na obszarach wiejskich. Właściciele gruntów rolnych mogą wykorzystać naturalny potencjał terenów rolnych i dodatkowo mogą wykorzystać potencjał obiektów znajdujących się na tych terenach do budowy elektrowni fotowoltaicznych.